Príloha k VZN 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu, zúčtovanie dotácie - Slovenská Ľupča

Príloha k VZN 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu, zúčtovanie dotácie

21.10.2020

Dokumenty na stiahnutie