Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice II. etapa - Slovenská Ľupča

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice II. etapa

20.06.2023

Faktúra DF2023/279 od ŠIROSTAV s.r.o., Starohorská 8, 974 01 Banská Bystrica (53325877) z 20.06.2023 v sume 11267.76 €