smlouva o dílo - Slovenská Ľupča

smlouva o dílo

10.09.2020

odstranění vzlínající vlhkosti v nemovitosti objednatele postupem a na úroveň dle platných právních předpisů a v souladu s normou ČSN P 73 0610

Dokumenty na stiahnutie