Stočné - verejné priestranstvá 2. Q. 2023 - Slovenská Ľupča

Stočné – verejné priestranstvá 2. Q. 2023

11.07.2023

Faktúra DF2023/308 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 11.07.2023 v sume 6800.34 €