Stočné z verejných priestranstiev - Slovenská Ľupča

Stočné z verejných priestranstiev

11.04.2023

Faktúra DF2023/163 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 11.04.2023 v sume 6261.92 €