Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks - Slovenská Ľupča

Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks

17.03.2023

Faktúra DF2023/130 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 17.03.2023 v sume 1976.40 €