UR-03/2022 - Slovenská Ľupča

UR-03/2022

13.05.2022

Územné rozhodnutie k stavbe „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“

Dokumenty na stiahnutie