Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva konané/á dňa 15.11.2022 17:00 /Spoločenská sála MKS/ - Slovenská Ľupča

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva konané/á dňa 15.11.2022 17:00 /Spoločenská sála MKS/

15.11.2022

Dokumenty na stiahnutie