ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ZÁHRADNÁ ULICA SLOVENSKÁ ĽUPČA - Slovenská Ľupča