Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška – O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

08.07.2021

Obnova BD LOGGIE, Slovenská Ľupča ul. 1.mája 22-26

Dokumenty na stiahnutie