Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS" - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS“

08.07.2021

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS“ – viď príloha

Dokumenty na stiahnutie