Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

21.04.2022

„SO 01 – Kanalizácia“ ktorá je situovaná na parcele KN C č. 1998/10, k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie