Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

21.09.2022

Studňa na pozemku KN-C 2705/1

Dokumenty na stiahnutie