Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

12.11.2020

na stavbu“12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNk

Dokumenty na stiahnutie