Verejná vyhláška - Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany- Rozhodnutie - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška – Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany- Rozhodnutie

04.11.2021

Zverejnenie „Rozhodnutia – Verejnou vyhláškou“ pod.č.OU-PD-OSZP-2021/000559-348 zo dňa 29.10.2021 , ktorým sa vydáva súhlas na poškodzovanie a ničenie biotopov národného a európskeho významu v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Žďaňa – lokalita Oslany“.

Dokumenty na stiahnutie