Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením

17.03.2022

„12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska – rozšírenie NNk“

Dokumenty na stiahnutie