Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

21.09.2022

Stavba studne na parcele KN C 2705/1 v k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie