Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

04.11.2022

„Bytový dom Májová“, situovaný na parcele KN C č. 214, k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie