Vúčtovanie el. energie - Partizánska - Slovenská Ľupča

Vúčtovanie el. energie – Partizánska

13.02.2023

Faktúra DFO2023/14 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.02.2023