Výber dodávateľa stavby - Slovenská Ľupča

Výber dodávateľa stavby

04.01.2017

Obec Slovenská Ľupča vypisuje výber na dodávateľov rekonštrukcie jestvujúceho objektu – výmena krytiny a úprava krovu a komínov. Vypracované cenové ponuky posielajte na adresu: Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13, Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie