Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 - Slovenská Ľupča

Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022

15.03.2023

Faktúra DF2023/128 od Hýbl Municipal s.r.o., Zlatá 29, 974 01 Banská Bystrica (53524918) z 15.03.2023