Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča - Slovenská Ľupča

Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča

03.04.2023

Objednávka 65/2023 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 03.04.2023 v sume 1000.00 €