Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – ČOV Tehelná

15.06.2023

Faktúra DFO2023/126 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.06.2023 v sume 473.73 €