Vyúčtovanie el. energie - Mlynská - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – Mlynská

15.06.2023

Faktúra DFO2023/125 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.06.2023 v sume 1.17 €