Vyúčtovanie el. energie - Námestie SNP 13 - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – Námestie SNP 13

12.04.2023

Faktúra DFO2023/68 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.04.2023 v sume 9.05 €