Vyúčtovanie el. energie OcÚ - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie OcÚ

30.03.2023

Faktúra DFO2023/63 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 30.03.2023 v sume 13.24 €