Vyúčtovanie el. energie - Partizánska nedoplatok - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – Partizánska nedoplatok

13.07.2023

Faktúra DFO2023/153 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.07.2023 v sume 263.86 €