Vyúčtovanie el. energie - Partizánska - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – Partizánska

13.03.2023

Faktúra DFO2023/42 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.03.2023 v sume -51.81 €