Vyúčtovanie el. energie - Tehelná - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – Tehelná

13.07.2023

Faktúra DFO2023/151 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.07.2023 v sume -0.12 €