Vyúčtovanie spotreby vody OcÚ - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie spotreby vody OcÚ

24.04.2023

Faktúra DF2023/187 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 24.04.2023 v sume 227.40 €