Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom - Slovenská Ľupča

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

21.09.2022

Dokumenty na stiahnutie