VZN 1/2009 - Slovenská Ľupča

VZN 1/2009

17.06.2009

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Dokumenty na stiahnutie