VZN 2/2015 - Slovenská Ľupča

VZN 2/2015

10.12.2015

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie