VZN 2/2020 - Slovenská Ľupča

VZN 2/2020

20.08.2020

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dokumenty na stiahnutie