VZN 2/2021 - Slovenská Ľupča

VZN 2/2021

09.06.2021

VZN 2/2021 návrh o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie