VZN 3/2011 - Slovenská Ľupča

VZN 3/2011

22.06.2011

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie