VZN 3/2013 - Slovenská Ľupča

VZN 3/2013

20.03.2013

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie