VZN 3/2022 Návrh - Slovenská Ľupča

VZN 3/2022 Návrh

25.11.2022

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie