VZN 4/2008 - Slovenská Ľupča

VZN 4/2008

09.12.2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady

Dokumenty na stiahnutie