VZN 4/2011 - Slovenská Ľupča

VZN 4/2011

09.09.2011

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie