VZN 4/2020 - Slovenská Ľupča

VZN 4/2020

11.12.2020

o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady

Dokumenty na stiahnutie