VZN 4/2021 - Slovenská Ľupča

VZN 4/2021

22.09.2021

VZN 4/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie