VZN 4/2022 - Slovenská Ľupča

VZN 4/2022

15.12.2022

o určení výšky finančných prrostriedkov na mzdy na prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia

Dokumenty na stiahnutie