VZN 5/2011 - Slovenská Ľupča

VZN 5/2011

14.12.2011

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie