VZN 5/2013 - Slovenská Ľupča

VZN 5/2013

16.12.2013

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie