VZN 5/2020 Príloha Čestné prehlásenie k poskytnutiu dotácie z rozpočtu obce - Slovenská Ľupča

VZN 5/2020 Príloha Čestné prehlásenie k poskytnutiu dotácie z rozpočtu obce

05.10.2020

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Dokumenty na stiahnutie