VZN 5/2020 - Slovenská Ľupča

VZN 5/2020

11.12.2020

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Dokumenty na stiahnutie