VZN 5/2021 - Slovenská Ľupča

VZN 5/2021

10.12.2021

VZN 5 2021 o určení školského obvodu Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča a určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie