VZN 6/2012 - Slovenská Ľupča

VZN 6/2012

15.12.2012

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie