VZN 6/2016 - Slovenská Ľupča

VZN 6/2016

18.11.2016

ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v Základnej umeleckej škole,..

Dokumenty na stiahnutie